protabim

Prota jest innowacyjnym oprogramowaniem BIM przeznaczonym do projektowania konstrukcji stalowych i żelbetowych, złożonym z czterech modułów. Program Prota pozwala na szybką analizę i dokładne przygotowywanie konstrukcji budowlanych, automatyczne tworzenie szkiców i projektów, umożliwia wyznaczanie połączeń i fragmentów stalowych, a także zarządzenie i upowszechnianie swoich projektów. Oprogramowanie to posiada przydatne funkcje w dużym stopniu ułatwiające pracę, dzięki czemu doceniło go już wielu inżynierów konstrukcji stalowych i żelbetowych na całym świecie. https://www.protabim.pl